Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50

Castellano

Acte d’entrega del distintiu: Núria Marín, Laura García i Marta Macias

Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50

 

L’Hospitalet ha rebut el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50, convertint-se en el municipi més gran de Catalunya que obté aquesta certificació.

Amb una puntuació que situa la ciutat en el nivell avançat, L’Hospitalet entra a formar part d’una comunitat de municipis que promou l’intercanvi de bones pràctiques i solucions identificades davant possibles barreres en l’aplicació transversal de la perspectiva de gènere en l’àmbit municipal, amb l’objectiu d’unes ciutats més igualitàries, més segures i cohesionades, unes ciutats del segle xxi.

Acte d’entrega del distintiu

L’alcaldessa, Núria Marín, i la regidora d’Igualtat, Laura García, van recollir el 6 d’abril la certificació de la norma SG CITY 50-50 de mans de Marta Macias, la presidenta de l’Associació Forgender Seal, l’entitat avaluadora. A l’acte, també hi va assistir el regidor d’Equitat i Drets Socials, Jesús Husillos, entre d’altres.

Durant l’acte, celebrat al Palauet de Can Buxeres, l’alcaldessa va manifestar: “Per a L’Hospitalet és molt important tenir aquest distintiu que certifica la qualitat del que fem en les polítiques de prevenció del masclisme i de garantia dels drets en les dones”.

 

Vídeo de l’acte:

Què és el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG City 50-50?

 

El Distintiu per la Igualtat de Gènere és una certificació d’àmbit internacional i un procés de millora contínua que permet implantar un sistema de gestió per reconèixer i certificar el compromís polític i estratègic del govern municipal a favor de la igualtat efectiva entre dones i homes en la seva gestió i governança, a més de participar d’un avanç constant i progressiu cap a la igualtat.

Elaborat per l’Associació Forgender Seal i dissenyat d’acord amb la normativa nacional i els mandats i tractats internacionals en relació amb els drets humans de les dones, el desenvolupament humà, les ciutats i el canvi climàtic (Agenda 2030 i Nova Agenda Urbana).

La norma SG CITY 50-50 és la primera eina que permet implantar, avaluar i certificar un sistema de gestió a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit dels governs locals. L’avaluació s’estructura en tres grans apartats: lideratge, gestió interna i capacitats del municipi; promoció dels drets humans de les dones, i promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions.

La certificació ha estat testada i considerada com una eina d’innovació efectiva i d’èxit, i en concret, com una eina útil per reduir les desigualtats i afavorir la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques i actuacions de l’administració local. Es calcula que el distintiu està generant un impacte directe a més d’un milió i mig de persones en les poblacions adherides.

En català:

En castellano:

Pla de compromís fins al 2023

El distintiu és vàlid fins al setembre de 2023, durant aquest temps l’Ajuntament de L’Hospitalet continuarà implementant les accions recollides al Pla de compromís que ha elaborat en favor de la transversalització de la perspectiva de gènere, tant internament com a les seves polítiques públiques.

El pla està estructurat en tres grans àrees amb diferents accions en cada una d’elles:

 

1.    Lideratge, gestió interna i capacitats del municipi

·  Estratègia, estructura, mecanismes de funcionament i presa de decisions.

·  Planificació, seguiment i avaluació.

·  Disseny, gestió i avaluació del pressupost municipal.

·  Formació i capacitació de l’equip de govern i funcionariat.

·  Polítiques de gestió interna, protocols i procediments de gestió de persones.

·  Polítiques i processos de comunicació i participació interna.

·  Relacions amb tercers.

 

2.    Promoció dels drets humans de les dones

·  Participació política i social.

·  Desenvolupament professional, treball i lideratge empresarial.

·  Promoció i reconeixement de la formació i capacitació de les dones en l’àmbit educatiu, de la cultura i l’esport.

·  Polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat amb perspectiva de gènere i promotores de la conciliació de la vida familiar, personal i laboral.

·  Promoció de la salut i els drets sexuals i reproductius de les dones.

·  Visibilitat i representació de les dones en la vida pública i en els mitjans de comunicació.

·  Cooperació al desenvolupament.

 

3.    Promoció d’un entorn lliure de violències i discriminacions

·  Transformació de rols i estereotips socials.

·  Prevenció, atenció i solucions contra la violència masclista i el desenvolupament d’un entorn segur.

 

Passats els dos anys d’execució s’avaluarà i validarà el Pla de compromís. Un cop superada l’avaluació, s’elaborarà un nou pla amb el qual s’obtindrà la renovació del distintiu, impulsant un procés de millora contínua.

El compromís històric de L’Hospitalet amb la igualtat de gènere

Fa 36 anys, el 1986, L’Hospitalet va crear el Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID), un servei municipal pioner i de referència, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espanyol.

Després de cinc anys d’experiència, el CAID va veure incrementades les seves competències amb l’aprovació, l’any 1991, del Programa Municipal per a la Dona (PMD), que des de llavors constitueix el mitjà institucional per desenvolupar les polítiques municipals per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Unes polítiques que es basen en el reconeixement de la situació de desigualtats de gènere i que tenen com a objectiu garantir una major qualitat de vida de les dones i promoure la seva participació activa a la vida social, cultural i econòmica.

Des del 2009, compta amb el Protocol d’actuació per a la prevenció i el tractament de la mutilació genital femenina a la ciutat. I l’any 2018, es va aprovar el Protocol contra les agressions sexistes en les festes majors i esdeveniments festius de la ciutat.

Aquest any, la Junta de Govern Local ha aprovat el Protocol marc per a l’abordatge i per al tractament de la violència masclista i també el Pla director per a la igualtat de gènere de L’Hospitalet 2021-2024. Aquest últim desenvolupa els punts aprovats pel Pla d’actuació municipal 2020-2023 i el Pacte de ciutat L’H 2020, en relació amb els objectius d’impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats entre gèneres.

 

Documents relacionats:

Pla director per a la igualtat de gènere de L’Hospitalet 2021-2024

Pla d’actuació municipal 2020-2023

Pacte de ciutat L’H 2020

El distintiu en pdf

 

Notícies relacionades:

16/02/2022 – Aprovat el nou Pla director per a la igualtat de gènere de L’Hospitalet

04/03/2022 – L’Hospitalet obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50

17/03/2022 – L’Ajuntament aprova un nou protocol per abordar la violència masclista

06/04/2022 – L’Hospitalet obté el Distintiu per la Igualtat de Gènere SG CITY 50-50

Protocol marc per a l'abordatge de la violència masclista a la ciutat de L'Hospitalet